HOTĂRÂREA NR. 125 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Refacere DJ 205 R în mai multe puncte- Poiana Cristei”