HOTĂRÂREA NR.124 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială a zonelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase - alunecări de teren din perioada 2011-2016 aferente obiectivului de investiţii “Modernizare DJ 205 E, sector Vidra- Vizantea- Campuri -DN 2L, km 43+944-61+950, L = 18.006 km”