Hotărârea nr. 124/28.05.2024 privind „Aprobarea proiectului tehnic, a devizului general și a indicatorilor tehnico - economici actualizați la faza de proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, modernizarea și dotarea imobilului «Casa Duiliu Zamfirescu»”