HOTARAREA NR. 123 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, la faza : Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Modernizare D.J. 204 F in lungime totala Lt=4,90km din care: sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km. 0+000-km.2+000, L=2,0 km., comuna Slobozia Ciorasti si sector Oreavu–Gugesti, km.9+100-km.12+000, L=2,90 km., comuna Gugesti, judetul Vrancea”