Hotărârea nr. 123 din16 iunie 2022 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”