HOTARAREA NR. 122 privind aprobarea documentatiei tehnico- economice, la faza : Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Modernizare D.J. 205 L, sector Vrincioaia-Spinesti, km. 5+800-km. 9+400, L=3,6 km., comuna Vrincioaia, judetul Vrancea”