HOTARAREA NR. 121 privind aprobarea documentatiei tehnico- economice, la faza : Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Modernizare D.J. 205 P in lungime totala Lt=12,9 km din care:comuna Bolotesti, sector int. DN 2 D-Putna–Ivancesti, km.0+000-km.4+500, L= 4,50 km., comuna Garoafa, sector Faurei–Garoafa-Precistanu, km. 8+090-km. 10+990-km. 11+000 -km. 13+800, L= 5,70 km., comuna Milcovu, sector int. DN 23-int. DN 23 A, km. 29+700-km. 32+400, L=2,70km., judetul Vrancea”