Hotararea nr. 121 din 8 august 2019 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Înlocuire tâmplărie din lemn cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan la corp C2” Muzeul Vrancei, Focșani