HOTĂRÂREA nr. 121 din 25 august 2020 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, precum și stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Odobești și din Căminul pentru Persoane Vârstnice ”O nouă șansă” Mărășești, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, pentru anul 2020