HOTĂRÂREA NR. 121 din 19 iulie 2017 privind aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al UAT Păuleşti în domeniul public al Judeţului Vrancea si administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a imobilului - teren in suprafata de 6306 mp, tarla 199, parcelele 20953,20968-69-70-71, numar cadastral 50006