Hotararea nr. 120 din 8 august 2019 privind Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 202F, în lungime totală Lt=7,0 km. sector km.0+000-km.7+000, comuna Ciorăşti, sat Mihălceni, comuna Băleşti, judeţul Vrancea