HOTĂRÂREA NR. 120 din 19 iulie 2017 privind aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al UAT Nistoreşti în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a imobilului - teren in suprafata de 1.727 mp, tarla 2,parcelele 63,64 - 65,66, numar cadastral 50095