HOTĂRÂREA nr. 12 din 10 februarie 2016 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea