HOTĂRÂREA NR.119 din 19 iulie 2017 privind darea în administrare Serviciului Public Judetean „Salvamont” Vrancea a Bazei Salvamont Paulesti, a Bazei Salvamont Nistoresti si a Sediului Salvamont Soveja aflate în domeniul public al Judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, precum si a dotarilor aferente acestora, ce se afla in patrimoniul privat al judetului Vrancea