Hotărârea nr. 118 din16 iunie 2022 privind „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”