HOTĂRÂREA NR.118 din 19 iulie 2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Tomescu (Schmoll), cod LMI VN-II-m-B-06470, numar cadastral 4358N, tarla 104, parcela 5519 din oraşul Focşani, Str. Stefan cel Mare, nr. 18 aflat în proprietatea domnului Bobîrcă Ionel