Hotărârea nr. 114/09.05.2024 privind „Aprobarea Metodologiei pentru identificarea şi selecţia partenerilor relevanţi pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul judeţului Vrancea şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului şi patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul judeţului Vrancea”