Hotararea nr. 112 din 8 august 2019 privind Modificarea organigramei si statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Prortecția Copilului Vrancea