Hotararea nr. 111 din 8 august 2019 privind Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea