HOTĂRÂREA NR. 111 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea