Hotărârea nr. 111/09.05.2024 privind “Trecerea a două autospecializate marca ARO din domeniul public al județului Vrancea în domeniul privat al județului Vrancea, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz, casării”