Hotărârea nr. 111/07.06.2023 privind „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică și Studiul geotehnic, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I., Studii de specialitate - Studiu topo, studiu hidrologic, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D, Proiect pentru organizarea execuției lucrărilor - P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistoreşti, km.3+994, L=68m.”, judeţul Vrancea”