HOTĂRÂREA nr. 110 din 9 iulie 2019 privind: aprobarea documentației la faza Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani – judeţul Vrancea’’