HOTARAREA NR. 109 privind desemnarea unui reprezentant al asiguratilor, delegat in Adunarea Reprezentantilor, constituita la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate