HOTĂRÂREA nr. 109 din 25 august 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea”