HOTĂRÂREA nr. 108 din 9 iuie 2019 privind: stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru funcțiile publice de conducere și funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consililui Județean Vrancea