HOTĂRÂREA nr. 108 din 25 august 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati,, sat Petresti comuna Vinatori, judetul Vrancea