Hotărârea nr. 107 din 5 mai 2022 privind ”Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205J intersecţie D.J. 204E (Panciu)-intersecție D.J. 205H (Moviliţa), km. 0+000-7+270” L=7,27 km”, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea”