HOTĂRÂREA nr. 107 din 25 august 2020 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare energetica și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători