HOTĂRÂREA nr. 107 din 14 august 2018 privind actualizarea Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare si extindere sediu Centrul Cultural Vrancea”