HOTĂRÂREA nr. 106 din 30 iunie 2020 privind preluarea din domeniul public al U.A.T comuna Gugești si administrarea U.A.T comuna Gugești in domeniul public al U.A.T Județul Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea a stației de sortare si transfer din comuna Gugești, județul Vrancea pentru asigurarea funcționalității Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea” pe toată durata existentei acestuia