HOTĂRÂREA nr. 106 din 14 august 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi dotare Secţie Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgenţă Sf.Pantelimon Focşani, str.Cuza-Vodă nr.50-52, judeţul Vrancea în vederea depunerii spre finanţare