Hotărârea nr. 106/09.05.2024 privind „Transformarea unor posturi contractuale din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”