Hotărârea nr. 105 din 5 mai 2022 privind “Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, km.7+800” judeţul Vrancea”