HOTĂRÂREA nr. 105 din 14 august 2018 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi dotare Secţie Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Pantelimon Focşani, str.Cuza-Vodă nr.50-52, judeţul Vrancea