HOTARAREA NR. 104 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Robu Sorin