HOTĂRÂREA nr. 104 din 7 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea monumentului istoric Statuia Victoriei cod VN-III-m-A06586” – oras Marasesti, zona Tisita, jud. Vrancea