HOTĂRÂREA nr.104 din 30 iunie 2020 privind valorificarea prin vânzare a 536 mc masă lemnoasă pe picior aflată in zona de siguranță a DJ 202E