HOTARAREA NR. 103 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a doamnei Plesa Viorica Liliana