HOTĂRÂREA nr. 102 din 9 iulie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205L sector Vrincioaia-Spinesti, km 5+800- km 9+400, L=3,60km, Județul Vrancea”