Hotărârea nr. 101 din 5 mai 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - 1.Refacere DJ 205D, sat Nereju Mic, punct şcoala Brădăceşti; 2.Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apă, sat Nereju Mic, punct Şcoala Brădăceşti”