HOTĂRÂREA NR. 101 din 26 iunie 2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită judeţ Buzău- Voetin- Sihlea- Obrejiţa- Tâmboieşti- Bordeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia