HOTĂRÂREA nr. 101 din 14 august 2018 privind transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale a unui spațiu în suprafață de 14,60 mp, situat în municipiul Focsani, Str. Dimitrie Cantemir, nr.1, aflat în domeniul public al judetului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea