Hotărârea nr. 100/07.06.2023 privind „ Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Boghești pentru anul 2023”