Hotărârea nr. 10 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Pufești și Consiliul Local Vidra finanțate din bugetul local al U.A.T. Pufești și U.A.T. Vidra pentru anul 2021