HOTĂRÂREA nr. 10 din 28 februarie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2019–2020