Hotărârea nr. 10/29.01.2024 privind “Darea în administrare a unui bun imobil din domeniul public al Județului Vrancea”