HOTARÂREA nr. 1 din 29 ianuarie 2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean, a domnului Burdusa Ovidiu