HOTARAREA NR. 1 din 27 ianuarie 2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 şi estimativ pe anii 2017-2019 alocate judeţului Vrancea prin Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016