Hotărârea nr. 122 din 25 iunie 2021, privind "Desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare si selectie, precum si în Comisia de solutionare a contestatiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finantare nerambursabila alocate de la bugetul judetului Vrancea pentru activitati nonprofit, de interes judetean”